ఇంటర్ 2018 పరీక్షల కొత్త టైంటేబుల్

ఇంటర్ 2018 పరీక్షల కొత్త టైంటేబుల్

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ 2018వార్షిక పరీక్షల తేదీల్లో స్వల్పమార్పులు చోటు చేసుకుంది. 2018 మార్చి 1 నుంచి కాకుండా ఫిబ్రవరి 28 నుంచి మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఫిబ్రవరి 28 నుంచి మార్చ్ 17 వరకు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం, మార్చ్ 1 నుంచి 19 వరకు ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.